Under skolåren är det många barn och ungdomar som fumlar runt och inte riktigt vet vad de vill bli när de blir äldre – vissa av oss får aldrig klart för oss vad det är vi vill bli – och därför provar på lite olika ämnen och funderar på hur de ska kunna ta sig vidare i livet.

En sak som många inte tänker på dock är att det finns många sorters utbildning som är ganska öppen och därmed gör det möjligt att skjuta upp karriärvalet många år. En av de bästa utbildningarna för att skjuta upp sitt karriärval är att lästa matematik och logik. Det finns särskilda utbildningsprogram för riktigt unga personer som är särskilt inriktade på just det, du kan till exempel se mer om coding express här.

Vad krävs för att bli vetenskapsman

För att bli en framgångsrik vetenskapsman krävs en hel del. Först och främst måste man kunna arbeta riktigt tålmodigt under en riktigt lång tid, och man måste samtidigt under hela den tiden vara medveten om att man inte kan allt det man behöver kunna. Man måste också vara medveten om att man aldrig kommer att kunna allt det man skulle vilja kunna. Slutligen är det inte rimligt att man kommer att göra något riktigt forskningsgenombrott, man får vara nöjd om man kan lägga till något litet grus på högen av befintlig vetenskap.

Sammanfattning – Vetenskapskarriär

För att bli vetenskapsman krävs en enorm uthållighet. Det krävs också att man inser att man aldrig kommer att lära sig allt och att resultaten från ens forskning kommer att, som bäst, bli små tillägg till världens samlade kunskaper.

Fördelarna med en utbildning inom vetenskap är att man kan skjuta upp sitt utbildningsval. Man behöver inte bestämma sig redan från början men man bör komma ihåg att läsa matematik och logik redan på ett tidigt stadium i livet.