Det har blivit allt populärare att leva ett internationellt liv. Vi reser inte bara mer och mer, vi bor också i olika länder under delar av vårt liv och vi kanske pensionerar oss i ett land där vi aldrig bott tidigare.

Det är extremt skönt att veta att världen ligger för ens fötter och att man med lite vilja kan flytta i stort sett var som helst i hela världen. Det enda som krävs är att man anstränger sig lite och att man hittar ett bra sätt att försörja sig på när man väl kommit till en ny plats. Ett internationellt liv för dock med sig en hel del utmaningar som inte ska underskattas. Dessa utmaningar handlar om både byråkrati och kultur.

Vad är det som kräver administration när man lever internationellt?

Det som handlar om byråkrati när man flyttar runt är framförallt uppehållstillstånd, översättningar av diplom, vigselbevis, viseringar, födelseattester med mera. Det kan bli ganska mycket när man tänker över allt som kan behöva hanteras.

Börjar man göra affärer i det främmande landet tillkommer det än mer komplikationer som kräver att man hanterar dokument. Det är inte sällan man behöver en översättare för att hjälpa en med alla dessa dokument och allt som de för med sig. Läs mer här om hur du kan jobba med en översättare för att få dina dokument formellt översatta till ett främmande språk.

Är det jobbigt med kulturen när man flyttar runt?

Förutom det administrativa är det också en främmande kultur som man har att hantera. Det kan vara mer påfrestande än man kan tänka sig att slå sig ned på en ny plats och börja ta del av det lokala livet. Man behöver lära sig lokala seder och man behöver veta vad lokalbefolkningen uppskattar respektive inte uppskattar. Det kan ta tid men det går att lära sig.