Det har blivit allt populärare att leva ett internationellt liv. Vi reser inte bara mer och mer, vi bor också i olika länder under delar av vårt liv och vi kanske pensionerar oss i ett land där vi aldrig bott tidigare.

Det är extremt skönt att veta att världen ligger för ens fötter och att man med lite vilja kan flytta i stort sett var som helst i hela världen. Det enda som krävs är att man anstränger sig lite och att man hittar ett bra sätt att försörja sig på när man väl kommit till en ny plats. Ett internationellt liv för dock med sig en hel del utmaningar som inte ska underskattas. Dessa utmaningar handlar om både byråkrati och kultur.

Vad är det som kräver administration när man lever internationellt?

Det som handlar om byråkrati när man flyttar runt är framförallt uppehållstillstånd, översättningar av diplom, vigselbevis, viseringar, födelseattester med mera. Det kan bli ganska mycket när man tänker över allt som kan behöva hanteras.

Börjar man göra affärer i det främmande landet tillkommer det än mer komplikationer som kräver att man hanterar dokument. Det är inte sällan man behöver en översättare för att hjälpa en med alla dessa dokument och allt som de för med sig. Läs mer här om hur du kan jobba med en översättare för att få dina dokument formellt översatta till ett främmande språk.

Är det jobbigt med kulturen när man flyttar runt?

Förutom det administrativa är det också en främmande kultur som man har att hantera. Det kan vara mer påfrestande än man kan tänka sig att slå sig ned på en ny plats och börja ta del av det lokala livet. Man behöver lära sig lokala seder och man behöver veta vad lokalbefolkningen uppskattar respektive inte uppskattar. Det kan ta tid men det går att lära sig.

Under skolåren är det många barn och ungdomar som fumlar runt och inte riktigt vet vad de vill bli när de blir äldre – vissa av oss får aldrig klart för oss vad det är vi vill bli – och därför provar på lite olika ämnen och funderar på hur de ska kunna ta sig vidare i livet.

En sak som många inte tänker på dock är att det finns många sorters utbildning som är ganska öppen och därmed gör det möjligt att skjuta upp karriärvalet många år. En av de bästa utbildningarna för att skjuta upp sitt karriärval är att lästa matematik och logik. Det finns särskilda utbildningsprogram för riktigt unga personer som är särskilt inriktade på just det, du kan till exempel se mer om coding express här.

Vad krävs för att bli vetenskapsman

För att bli en framgångsrik vetenskapsman krävs en hel del. Först och främst måste man kunna arbeta riktigt tålmodigt under en riktigt lång tid, och man måste samtidigt under hela den tiden vara medveten om att man inte kan allt det man behöver kunna. Man måste också vara medveten om att man aldrig kommer att kunna allt det man skulle vilja kunna. Slutligen är det inte rimligt att man kommer att göra något riktigt forskningsgenombrott, man får vara nöjd om man kan lägga till något litet grus på högen av befintlig vetenskap.

Sammanfattning – Vetenskapskarriär

För att bli vetenskapsman krävs en enorm uthållighet. Det krävs också att man inser att man aldrig kommer att lära sig allt och att resultaten från ens forskning kommer att, som bäst, bli små tillägg till världens samlade kunskaper.

Fördelarna med en utbildning inom vetenskap är att man kan skjuta upp sitt utbildningsval. Man behöver inte bestämma sig redan från början men man bör komma ihåg att läsa matematik och logik redan på ett tidigt stadium i livet.